Inschrijven

Algemene info

Zoals je weet bestaat het terrein uit een natuurgebied dat wij als vrijwilliger van SBB zelf beheren en zes sociale huurwoningen.

We zijn geen echte woongroep want iedereen heeft zijn eigen huisje. Maar we wonen natuurlijk wel dicht bij elkaar. Dat geeft gezelligheid bij een kampvuurtje of een kopje koffie. En tijdens huisvergaderingen is er regelmatig een zelfgebakken experiment te consumeren.

We zijn verenigd in een bewonersvereniging die de panden huurt van de woningbouwvereniging “WBVG” te Arnhem. De WBVG legt veel initiatief  bij bewoners. Onderhoud aan je huis mag je zelf doen als je dat wilt. Als er iets stuk is, kijk je eerst zelf en je gaat pas bellen als je er zelf echt niet uitkomt.

Nu de huizen klaar zijn en bewoond worden, zijn we druk met het aanleggen van een doorlopend wandelpad. Ook staan het omvormen van het pomphuis tot activiteitenruimte en het bouwen van een uitkijktoren nog op de agenda.

Historie

Zwembad Beekhuizen is gebouwd in de vijftiger jaren. Na jaren van grote bloei werd het bad in 1985 gesloten. Lange tijd stond het leeg.

Tot in 2000 enkele bewoners het terrein gingen gebruiken. Zij vormden het terrein om tot een natuurgebied met bijzondere belangstelling voor de ringslang: een bedreigde diersoort die in de nabijgelegen beek voorkwam. Op het zo goed als verlaten terrein gedijden de slangen goed: de dieren breidden zich uit en daardoor verdiende het gebied bescherming.

Na jarenlang plannen maken en overleg met gemeente, werd in november 2014 gestart met de verbouw van de oude zwembadbebouwing. Het voormalig restaurant, de werkruimtes en de kleedhokjes werden omgevormd tot zes ecologische woningen.

De sloop, het bouwen van de stromuren, het leemstucen en talloze andere werkzaamheden werden door de bewoners in zelfwerkzaamheid uitgevoerd. Het onderhoud van het terrein ging al die tijd natuurlijk gewoon door.

In juli 2015 was de bouw afgerond en konden de bewoners hun huizen betrekken.

Wonen en werken in de natuur

Wonen op het voormalige zwembad Beekhuizen kent bijzondere kanten.

Zo is het belangrijk om te weten dat we verantwoordelijk zijn voor het 2.2 ha grote natuurterrein. Iedereen helpt mee met de werkzaamheden die in het beheerplan zijn opgesteld. We gaan uit van acht uur inzet per persoon per week. Dat doe je als het je uitkomt in je eentje, of met een groepje zoals tijdens de maandelijkse natuurklusdagen. Gras maaien, onkruid wieden, bramen en brandnetels in toom houden en het verwijderen van exoten zoals prunus en Japanse duizendknoop. Maar vooral natuurlijk het verhogen van de natuurwaarde van het terrein door schuil- en fourageerplaatsen voor onder andere de ringslang aan te leggen. Als hiervan je hart sneller gaat kloppen, ben je bij ons aan het goede adres.

Flora en Fauna

We willen het terrein zo aantrekkelijk mogelijk maken voor de ringslang door het bouwen en onderhouden van schuilgelegenheden, takkenrils, broedhopen, broeihopen en niet te vergeten door het schoonhouden van het water in de voormalige zwembaden. Ondertussen zijn er meer dieren op het terrein gaan wonen zoals hagedissen, talloze vlinders, de ijsvogel en komen de vos en de das regelmatig langs.

Ook voor die dieren wordt zo goed mogelijk gezorgd door hun leefwensen te optimaliseren.

Je woont op Beekhuizen dus in een huurhuis met verantwoordelijkheden naar de natuur. Dat betekent regelmatig overleg met de andere bewoners en regelmatig werken in het natuurgebied. Dat betekent ook dat je geen hond of ander jagend huisdier hebt. En dat betekent ook dat je flexibel en leergierig bent als het gaat om natuur. Je bent iemand die goed en constructief  kan en wilt overleggen met de andere bewoners en je kan er tegen als er iets een beetje anders loopt dan gepland.

Natuurbeleving

Met enige regelmaat leiden we groepjes natuurgeïnteresseerden over ons terrein. Soms een schoolklas, vaak iemand die hier vroeger gezwommen heeft, soms iemand uit de omgeving voor een feestje-met-rondleiding. We vertellen dan over de historie  en over de natuurwaarde van het terrein. Als je een beetje bent ingewerkt en je vindt het leuk om te doen dan is jouw hulp bij deze rondleidingen zeker welkom.

Al met al is het wonen op het zwembad best wel een beetje bijzonder dus.

 

Wil jij hier wonen?

Heb je interesse om één van de bewoners van voormalig zwembad Beekhuizen te worden? Dan kan jij je op onze wachtlijst laten plaatsen. Als er een huis vrijkomt, putten we uit deze wachtlijst bij het zoeken naar nieuwe kandidaten.

Hoe kom je op de wachtlijst?

We zijn dan wel geen woongroep, maar we hebben wel veel met elkaar te maken. Vandaar dat we altijd kennis willen maken voor we je op de wachtlijst plaatsen. Hieronder vind je een standaard inschrijfformulier. Maar misschien vind je het leuker om zelf een presentatie te maken. Dat kan natuurlijk ook.

Als derde mogelijkheid kan je langskomen op één van onze maandelijkse natuurklusdagen. Die zijn iedere eerste zondag van de maand vanaf een uurtje of elf.

Kies dus zelf hoe je het eerste contact wilt maken.

Je inschrijving op onze wachtlijst is pas compleet als we je een keer hebben gezien tijdens een natuurklusdag én we een presentatie (b.v. een inschrijfformulier) van je hebben.

Je presentatie ontvangen we graag via bestuur.bzb@gmail.com. Dat emailadres mag je ook gebruiken om te overleggen over welke maandelijkse natuurklusdag het beste uitkomt.

We hopen van je te horen!

1 Persoonlijke gegevens

Je naam (verplicht)

Straat/huis-nr (verplicht)

Postcode/woonplaats (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

Jouw e-mail (verplicht)

Kinderen/huisdieren die eventueel meeverhuizen (leeftijd+aantal)

Bruto jaarinkomen (ivm wettelijke eisen sociale huurwoningtoewijzing)(verplicht)

2 Bezigheden (verplicht)

3 Bijzonderheden (verplicht)

4 Wat breng jij mee (verplicht)

5 Verwachtingen onderling (verplicht)

6 Gewenste gezamenlijke activiteiten (verplicht)

7 Eerdere woonvormen (verplicht)

8 Wil graag in een/dit woon/werkpand wonen omdat (verplicht)

9 Wensen omtrent de woonruimte (verplicht)

10 Wat zou je kunnen bijdragen? (verplicht)


Uitleg onderdeel 10-overig

11 Persoonlijke zaken die van belang zijn (verplicht)

12 Wat wil je tot slot nog kwijt?

Ingevuld? Helemaal tevreden?

Verstuur je vragenlijst dan Via onderstaande Verzenden knop.

Alternatief aanleveren via post

Mocht dit niet functioneel zijn of voor u werken, dan kunt u HIER het formulier  (Vragenformulier Zwembad Beekhuizen in Word) of HIER (Vragenformulier Zwembad Beekhuizen in PDF) formaat downloaden en fysiek invullen.
Dit ingevulde formulier kan dan verstuurd worden per post naar: Bestuur BZB, Beekhuizenseweg 93b, 6881 AG Velp (gemeente Rheden)