beheerplan SBB

Beheerplan

Hier kunt u het beheerplan downloaden van de stichting broedplaats Beekhuizen (SBB)

Beheerplan zwembad Beekhuizen 2013

Inleiding en ontstaan.

De gemeente Rheden wilde enkele jaren geleden het voormalige zwembad Beekhuizen een definitieve bestemming geven. Hiervoor schreef de gemeente een prijsvraag uit waar veel reacties op zijn binnengekomen. Vast is komen te staan dat het terrein unieke natuurwaarden herbergt die kwetsbaar zijn. Er is een grote populatie ringslangen aanwezig die het hele jaar door op het terrein zijn. Dit is bijzonder omdat reptielen verschillende deelbiotopen hebben, broeihopen, opwarmplaatsen, foerageergebied en overwinteringplekken. Hierbij is het grote belang dat er veel voortplanting plaats vindt waardoor het terrein een zeer belangrijke rol speelt voor ringslangen langs de gehele Veluwezoom.

Uiteindelijk is er door de gemeenteraad voor gekozen om met het plan van de huidige
bewoners en destijds krakers in zee te gaan. De krakende woongroep bewoonde en beheerde het terrein al meer dan acht jaar en heeft daarmee bewezen dat ze om weet te gaan met de kwetsbare natuurwaarden. Waarschijnlijk heeft de woongroep er zelfs mede voor gezorgd dat de natuurwaarde van het terrein zo hoog is geworden.

Nu de plannen concreter gaan worden wil zowel de gemeente als de woongroep de garantie inbouwen dat de unieke natuurwaarden ook in de toekomst op de juiste manier beheerd worden. Een stap hierin is het oprichten van de Stichting Broedplaats Beekhuizen die zorg gaat dragen voor het beheer van het terrein. De volgende stap in het proces vormt de beheervisie en het beheerplan die in dit rapport zijn vastgelegd.

In deze beheervisie en beheerplan is eerst kort het terrein en de historie beschreven. Ook de natuurwaarden komen kort aan bod omdat die de basis vormen voor het beheer. Ze komen kort aan bod omdat ze eerder in diverse rapportages zijn vastgelegd. De Stichting Broedplaats Beekhuizen en vooral de doelstellingen van de Stichting als beheerders komen aan bod.

In de visie zijn de keuzes voor de lange termijn neergelegd. Wat vormt de basis waarop de
keuzes voor het beheer gemaakt worden is de vraag die in de visie centraal staat. Hierbij zijn een drietal belangrijke pijlers onderscheiden. Het beheer per onderdeel is zo concreet mogelijk uitgewerkt en beschreven waarbij steeds de keuze waarom het zo gebruikt wordt centraal staat.

Om het gebruik, visie en deze drie pijlers die dit project dragen te kunnen beoordelen en begrijpen nodigen wij u uit het beheerplan zoals dat nu wordt uitgevoerd eens door te nemen.

Daarom nogmaals de link naar dit PDF Document (beheerplan 2013)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.